Individualioji įmonė, kuri rengė finansines ataskaitas persitvarko į UAB. Kokia verte – balansine ar rinkos – individualiosios įmonės turtas bus perduodamas už steigiamos UAB akcijas?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasIndividualioji įmonė, kuri rengė finansines ataskaitas persitvarko į UAB. Kokia verte – balansine ar rinkos – individualiosios įmonės turtas bus perduodamas už steigiamos UAB akcijas?
Rugile Staff asked 2 m. ago

   Pertvarkydamas individualiąją įmonę į bendrovę, savininkas nusprendžia, koks turtas bus perduodamas už bendrovės akcijas, ir pateikia šį turtą įvertinti nepriklausomam turto vertintojui. Individualiosios įmonės turtas, perduodamas už bendrovės akcijas, pertvarkymo balanse turi būti parodomas pagal turto vertinimo dienos būklę nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje nurodytąja verte.

AbeesOpisk replied 3 mėn. ago

First things first, you have to set a set target date when you are going to completely quit, for example 2 or 3 weeks from now. However, it is important to obtain the doctor’s opinion first prior to taking these oral medications as these may have negative side effects on the body.

Your Answer

17 + 5 =