Ką pirmiausia turi daryti individualioji įmonė norėdama persitvarkyti į UAB? Individualioji įmonė finansinių ataskaitų nerengė.

KlausimaiCategory: Finansų valdymasKą pirmiausia turi daryti individualioji įmonė norėdama persitvarkyti į UAB? Individualioji įmonė finansinių ataskaitų nerengė.
Rugile Staff asked 2 m. ago

Prieš priimdama sprendimą pertvarkyti individualiąją įmonę į uždarąją akcinę bendrovę, individualioji įmonė turi sudaryti pertvarkymo balansą. Šiame balanse turi būti parodoma visas individualiosios įmonės turtas ir įsipareigojimai, o taip pat ir nuosavas kapitalas. Nuosavo kapitalo sudėtinės dalys gali būti: savininko įnašai, rezervai ir nepaskirstytasis pelnas, tačiau įmonė gali turėti ne visus nurodytus kapitalo komponentus, bet tik kai kuriuos iš jų.

Byronmoore replied 4 sav. ago

ergo- arteria nutriens humeri aniseikonia [url=“http://buypaxilonline.com“]buy paxil online[/url] carbonated water A-V strabismus syndrome developmental grooves fatty acid oxidation cycle immediate hypersensitivity reaction frankincense ligamentum pubocervicale

Your Answer

11 + 2 =