Individualioji įmonė, kuri rengė finansines ataskaitas persitvarko į UAB. Kokia verte – balansine ar rinkos – individualiosios įmonės turtas bus perduodamas už steigiamos UAB akcijas?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasIndividualioji įmonė, kuri rengė finansines ataskaitas persitvarko į UAB. Kokia verte – balansine ar rinkos – individualiosios įmonės turtas bus perduodamas už steigiamos UAB akcijas?
Rugile Staff asked 8 metai ago

   Pertvarkydamas individualiąją įmonę į bendrovę, savininkas nusprendžia, koks turtas bus perduodamas už bendrovės akcijas, ir pateikia šį turtą įvertinti nepriklausomam turto vertintojui. Individualiosios įmonės turtas, perduodamas už bendrovės akcijas, pertvarkymo balanse turi būti parodomas pagal turto vertinimo dienos būklę nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje nurodytąja verte.