Ar reikia kažkaip atskirai dirbti su darbuotojais ir juos motyvuoti, skatinti komandinį darbą ir pan.?

KlausimaiCategory: LyderystėAr reikia kažkaip atskirai dirbti su darbuotojais ir juos motyvuoti, skatinti komandinį darbą ir pan.?
Rugile Staff asked 8 metai ago

Sakoma, kad laimingas ir motyvuotas žmogus – produktyvus darbuotojas, o produktyvus darbuotojas – laimingas ir motyvuotas žmogus.

Mokslininkai nurodo tris efektyvios ir motyvuotos komandos kriterijus, kurie padeda atskirti efektyvią komandą nuo neefektyvios:

  1. Aukšta produkcijos / paslaugų kokybė. Komanda turi nuolat gaminti aukštos kokybės produkciją, kurios lygis tenkina vartotojus. Komanda turi tiek pagaminti produktų ir / ar suteikti paslaugų, kiek vartotojai pageidauja. Produktai pagaminti bei paslaugos suteiktos turi būti laiku, nevėluojant.
  2. Komandos narių asmeninių poreikių patenkinimas. Dirbdamas komandoje žmogus siekia patenkinti savo socialinius poreikius: savęs įtvirtinimo, bendrumo (priklausymo), saugumo, pagarbos. Šiuos poreikius žmogus gali patenkinti tik bendraudamas su kitais. Taip pat yra svarbūs komandos narių asmeninio augimo, savo potencinių galių realizavimo ir gerovės užtikrinimo poreikiai. Jei komandos narių tarpusavio santykiai yra geri, jie patenkina savo socialinius poreikius. Jei komandoje kiekvienam nariui sudaromos sąlygos įsijungti į veiklą ir mokytis, jie patenkina ir kitus savo asmeninius poreikius. Visa tai lemia, jog komandos nariai dirbdami kartu jaučiasi gerai, patiria jausmą, kad komanda ir visi jos nariai yra geriausi. Tuomet žmonės pasirengę susikoncentruoti ties komandiniu darbu, kurį atlikdami tiek daug patys sau duoda.
  3. Nuolatinis komandos mokymasis ir tobulėjimas. Komanda reflektuoja bendro darbo patirtį ir mokosi iš savo sėkmių bei klaidų, todėl ji nuolat gerina savo veiklą.