Brigita Palavinskienė

Brigita šiuo metu yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės proceso instituto lektorė ir antstolių B.Palavinskienės, A.Naujokaičio kontoros antstolė.Teisninkės išsilavinimą ji įgijo Vilniaus Universitete 1994 metais ir iš karto pradėjo dėstytojauti, o nuo 2006 metų pradėjo dirbti kaip anstolė.Brigita Palavinskienė nuolat kelia teisininkės kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, yra aktyvi visuomenininkė ir nuolat gilina žinias šiose srityse:

  • kriminologija ir baudžiamoji teisė (teoriniai ir praktiniai aspektai),
  • šeiminio smurto, smurto prieš moteris ir vaikus rūšys, jų paplitimas ir sprendimų būdai Lietuvoje bei užsienio šalyse, problemos ir prevencija;
  • pagalba ir parama šeiminio smurto aukoms;
  • deviacijos (alkoholizmo, toksikomanijos, narkomanijos, prostitucijos ir kt.) problemos Lietuvoje ir užsienio valstybėse; prekybos žmonėmis santykis su kitomis nusikalstamomis veikomis;
  • prostitucijos ir sąvadavimo verslo Lietuvoje ir užsienio šalyse apžvalga ir analizė, prevencijos įgyvendinimo teorinės ir praktinės problemos ir jų sprendimo būdai ir kt.;
  • profesinės etikos klausimai antstolių veikloje;
  • vykdymo proceso problemos antstolių veikloje ir t.t.

Brigitos CV

Skaitykite autorės straipsnius:

Turto įgijimo iš varžytynių problematika

Vekselių naudojimas versle

Investicijos į skolų išieškojimą

Vedybų sutarčių įtaka prievolių vykdymui