Ar skaičiuojamas nenaudojamo turto nusidėvėjimas, jeigu įmonė jo ateityje nesiruošia naudoti?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasAr skaičiuojamas nenaudojamo turto nusidėvėjimas, jeigu įmonė jo ateityje nesiruošia naudoti?
Rugile Staff asked 8 metai ago

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris įmonės veikloje nenaudojamas ir neatitinka ilgalaikio materialiojo turto kriterijų, nusidėvėjimo skaičiavimas nutraukiamas ir jis nurašomas pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas” nuostatas. Planuojamas parduoti ilgalaikis materialusis turtas iš ilgalaikio materialiojo turto grupės perkeliamas į trumpalaikio turto sąskaitas.