Ar verta registruotis PVM mokėtoju? Kodėl?

KlausimaiCategory: Verslo teisėAr verta registruotis PVM mokėtoju? Kodėl?
Anonimas Staff asked 9 metai ago

Pradedant verslą, steigiant bendrovę, verslininkams dažnai kyla klausimų ar verta registruotis PVM mokėtoju registre ar ne.

Tam, kad atsakyti į šį klausimą, būtina atsižvelgti į busimos veiklos pobūdį ir gaunamų pajamų dydį. Pagal galiojančius teisės aktus pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtoju įsiregistruoti visada bus privaloma jeigu bendrovės gauta atlygio suma per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 €, tačiau jeigu metinė gauto atlygio suma neviršija nurodytos sumos, asmenims suteikiama teisę, bet ne pareigą įsiregistruoti PVM mokėtoju registre savarankiškai.

Nagrinėjant savarankiško įsiregistravimo tikslingumą, būtina atsižvelgti į tai, kam steigiama bendrovė teiks paslaugas ar pardavinės prekes. Tuo atveju, jeigu steigiama bendrovė teikia paslaugas arba prekes juridiniams  asmenims – PVM mokėtojams, tai tokia bendrovė taps patrauklesnė pirkėjams, kadangi prekes ar paslaugas įsigijęs pirkėjas, kuris yra PVM mokėtojas, turės galimybę PVM sumą įtraukti į PVM atskaitą, tokiu būdu sumažindamas įsigyjamos prekės kainą. Tačiau, tuo atveju, jeigu įsteigta bendrovė, būdama PVM mokėtoja parduoda prekes ar teikia paslaugas ne PVM mokėtojams, tarkime fiziniams asmenims, kurie neturi galimybės PVM sumos įtraukti į PVM atskaitą, tokia bendrovė tampa mažiau patraukli, kadangi jiems prekės ar paslaugos taptų brangesnės liginant su įsigyjamomis iš bendrovės kuri nėra įtraukta į PVM mokėtojų registrą. Taip atsitinka dėl to, kad pardavėjas privalo sumokėti valstybei PVM skirtumą, kuris susidaro iš pardavimui įsigytos prekės PVM sumos ir jau parduotos prekės PVM sumos skirtumo apmokestinimo.

Tarkime, bendrovė A įsigijo prekę iš bendrovės X už 10 € tam, kad ją galėtų perparduoti brangiau bendrovei B už 15 €, tokiu atveju bendrovė A valstybei privalėtų sumokėti PVM sumą kuri apskaičiuojama nuo skirtumo tarp įsigyjamos prekės kainos t.y. 10 € ir pardavimo kainos 15 €, todėl šiuo atveju apmokestinama suma būtų skaičiuojama nuo 5 € sumos. Tam, kad bendrovė A nepatirtų papildomų nuostolių parduodamos prekės kaina turėtų būti padidinta mokėtino PVM didžiu (5 €* 21%). Jeigu Bendrovė A parduodamos prekės kainos nepadidintų, tokiu atveju mažėtų minėtos bendrovės gaunamas pelnas.

Tačiau, net ir tuo atveju, jeigu bendrovės veikla orientuota į paslaugų ar prekių teikimą fiziniams asmenims, kartais įsiregistravimas PVM mokėtojų registre irgi gali būti naudingas. Šiuo atveju reikėtų atsižvelgti į tai, iš ko susidaro pardavėjo prekės ar paslaugos savikaina, jeigu paslaugoms suteikti pardavėjas privalo įsigyti brangę produkciją, įrangą detales arba naudotis kitų bendrovių PVM mokėtojų paslaugomis, tai įsiregistravimas į PVM mokėtojų registrą leis PVM už įsigytą produkciją, įrangą ar detales įtraukti į PVM atskaitą, kas suteiks konkurencinį pranašumą prieš kitas bendroves, kadangi tokiu atveju atsiras galimybė vartotojui pasiūlyti pigesnį produktą (dėl mažesnės prekės / paslaugos savikainos). Tačiau, tuo atveju, kai pardavėjo paslaugų savikaina susidaro tik iš savo paties sąnaudų t.y. darbuotojų atlyginimų ar kitų asmeninių resursų naudojimo prekei pagaminti, tokiu atveju, ši bendrovė neturės galimybės susigražinti (užskaityti) PVM (kadangi pati neįsigis prekių), o pareiga mokėti valstybei PVM nuo parduotos prekės kainos sukels papildomus nuostolius. Todėl jeigu bendrovės veiklai būtina įsigyti brangių prekių, įrangos ar kitų objektų iš kitų bendrovių (PVM mokėtojų), tai toks įsiregistravimas dažnai suteiks galimybę sumažinti prekės pagaminimo sąnaudas. Todėl netgi atsižvelgus į tai, kad teks sumokėti valstybei dalį PVM sumos nuo gauto pelno, įsiregistravimas PVM mokėtojų registre bus naudingas bendrovei.