Atidarau ne savo gamybos papuošalų parduotuvę, ar turiu naudoti kasos aparatą?

KlausimaiCategory: Verslo teisėAtidarau ne savo gamybos papuošalų parduotuvę, ar turiu naudoti kasos aparatą?
Rugile Staff asked 9 metai ago

Remiantis Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 566, parduodant ne savo gamybos prekes, kasos aparatas yra reikalingas. Tačiau reikia pažymėti kad naudoti kasos aparato nereikalaujama, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą: 1) individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, kurie prekiauja pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, kurių siena(-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai yra visiškai ar didžia dalimi atidaromi į lauką;

2) gyventojams, kurie per paskutinius 2 metus pirmą kartą įregistravo prekybos individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijo prekybos verslo liudijimą, arba keičia mokesčių sumokėjimo formą iš individualios veiklos su prekybos verslo liudijimu į prekybos individualią veiklą pagal pažymą, prekiauja pirmuosius 6 veiklos vykdymo mėnesius, skaičiuojamus nuo veiklos įregistravimo ar verslo liudijimo įsigijimo;

3) kitais minėtame įsakyme numatytais atvejais.

Be to, paminėtina, kad individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kuriems leidžiama nenaudoti kasos aparatų, neprivalo pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvito ar kito teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamo apskaitos dokumento, kai perkama prekių ne daugiau kaip už 10 litų. Nurodytu atveju yra išduodami pinigų priėmimo kvitai arba kitas teisės aktų nustatytas apskaitos dokumentas.