Iš ko formuojamas UAB, kuri pertvarkyta iš individualiosios įmonės, įstatinis kapitalas?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasIš ko formuojamas UAB, kuri pertvarkyta iš individualiosios įmonės, įstatinis kapitalas?
Rugile Staff asked 8 metai ago

   Pavyzdžiui, individualiosios įmonės pertvarkymo balanse pateiktą nuosavą kapitalą sudaro:
• savininkų įnašai – 700 EUR;
• nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – 1 500 EUR;
• perkainojimo rezervas (rezultatai) – 600 EUR.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu reikalaujama įstatinio kapitalo suma formuojama iš pertvarkymo balanse apskaičiuotų savininkų įnašų, dalies nepaskirstytojo pelno ir perkainojimo rezervo:
700 EUR + 1 200 EUR + 600 EUR = 2 500 EUR