Kada jau reikia finansų valdymo? Ir kas tai yra bei kuo naudinga?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasKada jau reikia finansų valdymo? Ir kas tai yra bei kuo naudinga?
Anonimas Staff asked 9 metai ago

Finansų valdymo tikslas – didinti savininko turtą ir įmonės vertę. Taigi, siekiant, kad įmonė būtų sėkminga finansų valdymas būtinas visada. Kiekvienas finansinis sprendimas turi trumpalaikes ar ilgalaikes pasekmes, todėl siekiant kad įmonė turėtų didesnę vertę, sprendimus reikia priimti išmintingai.

Finansų valdymo sąvoka gana plati ir literatūroje sutinkama daug finansų valdymo apibrėžimų.

Finansų valdymą galima apibrėžti kaip:

  • Organizacijos finansinių resursų formavimo ir pinigų apyvartos, paskirstymo ir panaudojimo valdymo sistemą;
  • Santykių sistemą tarp atskirų subjektų tam, kad būtų pritraukti ir panaudojami finansiniai resursai;
  • Įmonės finansų disponavimo mokslą ir praktiką, nukreiptą į įmonės taktinių ir strateginių tikslų siekimą;
  • Įmonės finansinių resursų ir nuosavybės valdymą;
  • Įmonės aktyvų ir pasyvų valdymą tam, kad būtų palaikomas mokėjimų balansas ir įmonei būtinas likvidumas;
  • Įmonės finansinių srautų valdymą.

Trumpai tariant, finansai – tai pinigai ir vertybiniai popieriai / pinigai ir piniginiai įsipareigojimai. Pagrindinė įmonių finansų funkcija: investavimo objektų ir pinigų reikalingų, sumokėti už šias investicijas, paieška. Taigi finansų valdymas – finansiniai sprendimai. Finansinis sprendimas – tai sąmoningas pasirinkimas vienos alternatyvos iš daugelio galimų.Trumpai apie finansų valdymą