Kaip nustatyti ilgalaikio turto likvidacinę vertę?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasKaip nustatyti ilgalaikio turto likvidacinę vertę?
Rugile Staff asked 8 metai ago

Pagal 12-ąjį verslo apskaitos standartą „Ilgalaikis materialusis turtas” ilgalaikio turto likvidacinę vertę buhalterinėje apskaitoje nustato pati įmonė. Likvidacinė vertė yra suma, kurią pasibaigus naudingo tarnavimo laikui tikimasi gauti už turtą. Likvidacinė vertė nustatoma objekto įsigijimo dieną arba parengus jį naudoti. Likvidacinė vertė gali būti nustatoma pagal realizavimo kainą, gautą už turėtą panašų nudėvėtą turtą, realizuotų panašių objektų rinkos kainas, nepriklausomų turto vertintojų duomenis, tam tikrą procentą nuo pradinės įsigijimo vertės ir pan. Visais atvejais likvidacinė vertė turi būti mažinama numatomomis turto realizavimo išlaidomis pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui.