Kaip pasidalytoji lyderystė paveikia organizaciją, kas ją taikant pasikeičia?

KlausimaiCategory: LyderystėKaip pasidalytoji lyderystė paveikia organizaciją, kas ją taikant pasikeičia?
Rugile Staff asked 8 metai ago

Įrodymų, jog pasidalytoji lyderystė naudinga, galime ieškoti ne tik švietimo, bet ir verslo pasaulyje. Kai lyderyste yra tinkamai dalijamasi, organizacijos darbo rezultatai gerėja. Jei tai verslas – auga pelnas, jei tai sportas – gerėja rezultatai, jei tai mokykla – gerėja veiklos rodikliai.