Kas yra ofšorinis verslas? Ar jis legalus?

KlausimaiCategory: Verslo teisėKas yra ofšorinis verslas? Ar jis legalus?
Anonimas Staff asked 9 metai ago

Verslas visuomet ieško būdų, kaip veikti efektyviausiai. Vienas  iš efektyvaus verslo vykdymo būdų yra mokesčių optimizavimas. Šiam tikslui pasiekti yra steigiamos lengvatinio apmokestinimo įmonės, dar vadinamos ofšorinėmis įmonėmis. Skirtingai nuo kitų įmonių, ofšorinės įmonės yra registruojamos valstybėse ar zonose, kur pelno ir kiti tiesioginiai mokesčiai yra žymiai mažesni, negu kitose valstybėse, arba jų iš viso nėra. Taigi ofšorinė įmonė – tai užsienio valstybėje įsteigta, bet jokia veikla toje valstybėje neužsiimanti įmonė, turinti ypatingą juridinį ir organizacinį statusą, kuris leidžia sumažinti arba visiškai panaikinti pelno ir kitus tiesioginius mokesčius. Tai reiškia, jog kompanija nevykdo savo ūkinės veiklos valstybėje, kurioje ji įregistruota, o šių kompanijų savininkai nėra tų valstybių rezidentai. Tai yra sąlyga, kurią įvykdžiusi ofšorinė kompanija yra atleidžiama nuo visų ar bent didžiosios dalies motininės jurisdikcijos tiesioginių mokesčių. Ofšorinių įmonių įkūrimas bei jų valdymas sudaro ofšorinį verslą. Ofšorinis verslas organizuojamas įvairiems tikslams pasiekti, tačiau pagrindinis yra siekimas kiek įmanoma ženkliau sumažinti įmonės mokamus tiesioginius mokesčius.

Ofšorinės įmonės skiriasi dokumentų rengimo tvarka, steigimo ar metinio palaikymo sąnaudomis, galimybėmis atstatyti „mirusią“ įmonę, naudos gavėjo interesų apsauga ar bankų požiūriu. Dažniausiai ofšorinei įmonei yra keliami tokie reikalavimai:

1) ofšorinės įmonės savininkais negali būti jos registravimo vietos pilietybę turintys asmenys bei nuolatiniai gyventojai;

2) ofšorinė įmonė neturi teisės vystyti verslą, turėti turto bei pajamų šaltinių jos registravimo jurisdikcijoje;

3) ofšorinės įmonės valdymas, taip pat ir sutarčių pasirašymas, akcininkų susirinkimai bei direktorių tarybos posėdžiai turi vykti užsienyje.

Ofšorinių įmonių panaudojimo galimybės priklauso ir nuo ofšorinio centro, kuriame yra registruota bendrovė, ir nuo valstybės, kurioje ji vykdo savo veiklą. Viskas, ką daro ofšorinės jurisdikcijos – tai leidžia asmenims maksimalizuoti pelną, sumažinti įmonės mokamus tiesioginius mokesčius, pasinaudojant skirtinga mokesčių įstatymų reglamentacija, formaliai nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Ofšorinės įmonės turi daug privalumų, tačiau išskirtini pagrindiniai:

  • mažesni pelno mokesčiai, arba jų nėra išvis;
  • palankesnės mokesčių mokėjimo sąlygos;
  • konfidencialumas, visiškas privatumas;
  • iš dalies mažos kompanijos steigimo išlaidos, greitas registracijos procesas.

Ofšorinės įmonės iš esmės nesiskiria nuo kitų įmonių, jei jos įsteigtos legaliai, nepažeidžiant įstatymų. Ofšorinės įmonės valdymas nėra nusikaltimas, jei įmonė moka jai priklausančius mokesčius ir jei įmonėje neatliekami nusikalstami veiksmai, o tik kas yra teisėta. Svarbu neperžengti ribos tarp mokesčių planavimo ir mokesčių vengimo, kuri jau laikoma nusikalstama veika. Nelegaliu galima būtų laikyti ofšorinės įmonės registravimą ar kitą veiklą, susijusią su ofšorinėmis įmonėmis, jeigu tai atliekant yra pažeidžiami viešosios teisės reikalavimai.

Teisės aktų, draudžiančių registruoti ar naudoti ofšorinę įmonę Lietuvoje nėra. Tačiau nepaisant to, ofšorinis verslas daro neigiamą įtaką Lietuvos mokesčių sistemai, t.y. valstybės biudžetas praranda dalį pajamų. Siekiant to išvengti mokesčių įstatymuose vartojama sąvoka „tikslinė teritorija“ ir patvirtintas išsamus tikslinių teritorijų sąrašas. Įmonės bei fiziniai asmenys, gaunantys pajamas ar patiriantys sąnaudas iš sandorių su tikslinėse teritorijose registruotomis įmonėmis, gali būti papildomai apmokestinami ar prarasti mokesčių lengvatas. Daugumos valstybių turi savus „juoduosius sąrašus“ jurisdikcijų, su kuriomis yra neteisėta vykdyti komercinę veiklą arba kuriose atlikti sandoriai bus laikomi įtartinais.