Kas yra tiesioginė rinkodara?

KlausimaiCategory: MarketingasKas yra tiesioginė rinkodara?
Rugile Staff asked 8 metai ago

Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Sutikime tvarkyti asmens duomenis subjektas gali nurodyti, jog nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, šiais tikslais teikiami tretiesiems asmenims ar iš jų gaunami. Sutikimas išreiškiamas Registracijos formoje pažymint sutikimo langelį, kad duomenų subjekto asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginiais rinkodaros tikslais. Pažymėdamas šį langelį duomenų subjektas išreiškia sutikimą, jog su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais jis sutiko.