Kas yra vekseliai ir kam jie naudojami?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasKas yra vekseliai ir kam jie naudojami?
Anonimas Staff asked 9 metai ago

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (toliau ĮPVĮ) pateikiamu vekselio apibrėžimu, vekselis yra vertybinis popierius, kuris išrašomas ĮPVĮ nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. Kaip matome iš apibrėžimo, vekselis gali būti įsakomasis arba paprastasis. Įsakomuoju vekseliu jo davėjas paveda kitam asmeniui apmokėti vekselyje nurodytą sumą, o paprastuoju vekseliu jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą. Pagal apmokėjimo datą vekseliai gali skirtis į mokėtinus nustatytą dieną, per tam tikrą laiką po pateikimo, per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos arba pagal pareikalavimą. Iš pateikto vekselių apibrėžimo galime matyti, kad dėl šio dokumento universalumo, jį galima pritaikyti ir sėkmingai panaudoti bet kurioje gyvenimiškoje situacijoje, kurioje tik prireikia suderinti atsiskaitymo sąlygas.
Pagrindinė vekselio paskirtis vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti arba piniginei skolai padengti. Tuo atveju, kai vekselis naudojamas kaip įsiskolinimo gražinimo garantas, vekselio gavėjas (kreditorius) bus garantuotas, kad tinkamai vykdant ĮPVĮ numatytus reikalavimus, skolos neapmokėjimo atveju, jam nereikės kreiptis į teismą, skolai prisiteisti, o galima bus pasinaudoti supaprastinta įstatyme numatyta tvarka. Jeigu vekselio davėjas neįvykdė pareigos atsiskaityti pagal vekselį, ĮPVĮ sudaro galimybę supaprastinta tvarka gauti vykdomąjį dokumentą skolos išieškojimui. Šiai teisei įgyvendinti vekselio gavėjas turi kreiptis į notarą su prašymu pagal vekselį išduoti vykdomąjį įrašą. Gavęs vykdomąjį įrašą kreditorius turi teisę nedelsiant kreiptis į antstolius, su prašymu išieškoti įsiskolinimo sumą ir kitas kreditoriaus patirtas išlaidas. Toks procesas trunka trumpiau, nei teismo procesas, bei kainuoja žymiau pigiau, kadangi kreditoriui nereikia investuoti į bylinėjimosi procesą.
Pasirašant vekselį (jį priimant iš skolininko) kreditoriui būtina įvertinti ar vekselis išrašytas pagal įstatyme nustatytus reikalavimus, kadangi vekselis šalims sukelia itin svarbias teisines ir finansines pasekmes, jam taikomi griežti formos ir tūrinio reikalavimai. Vekselyje privalo būti įrašyti žodžiai „įsakomasis vekselis“ (jeigu pavedama trečiajam asmeniui apmokėti vekselį) arba „paprastasis vekselis“ (jeigu vekselio davėjas įsipareigoja asmeniškai apmokėti vekselio sumą), besąlyginis įsakymas arba įsipareigojimas sumokėti vekselyje nurodytą sumą, turinčio sumokėti asmens (mokėtojo) pavadinimas ar vardas, pavardė, pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta, vekselio išrašymo data, išrašančio vekselį asmens (vekselio davėjo) parašas. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vekseliai, kurių suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, o vekselio davėjas yra fizinis asmuo, turi būti notarinės formos.
Pagal vekselį, kuriame numatyti ne visi rekvizitai, notaras gali atsisakyti atlikti notarinį veiksmą t.y. išduoti vykdomąjį įrašą, tokiu atveju vekselis taptų paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Pagal tokį vekselį (neatitinkanti įstatymo reikalavimų) kreditorius ketindamas pradėti įsiskolinimo išieškojimo procedūrą privalės kreiptis į teismą ir bendrais pagrindais prisiteisti įsiskolinimo sumą.
Skolininkui tinkamai vykdant prievoles ir atliekant įmokas dalimis, kreditorius pateikią pakvitavimą už kiekvieną atliktą įmoką arba tai atžymi vekselio pratąsoje. Tuo atveju, kai vekselis apmokamas visiškai, kreditorius vekselį grąžina skolininkui.
Reziumuojant, galima daryti išvada, kad tinkamas ĮPVĮ reikalavimų vykdymas leis tinkamai pasinaudoti visomis vekselio sukuriamomis teisėmis ir tokiu būdu kreditorius ir skolininkas galės sutaupyti tiek laiko, tiek ir pinigu prasme.