Kokias finansines ataskaitas rengia mažosios bendrijos?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasKokias finansines ataskaitas rengia mažosios bendrijos?
Rugile Staff asked 8 metai ago

38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos” taikančios mažosios bendrijos rengia balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir aiškinamąjį raštą.   Visus verslo apskaitos standartus taikyti pasirinkusios mažosios bendrijos rengia sutrumpintą balansą, sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą ir sutrumpintą aiškinamąjį raštą.
Sutrumpinto balanso ir sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos formos naudojamos sudarant 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.