Kokie yra efektyvaus vadovavimo ir lyderystės principai?

KlausimaiCategory: LyderystėKokie yra efektyvaus vadovavimo ir lyderystės principai?
Anonimas Staff asked 9 metai ago

Vadovavimas – tai darbų paskirstymas, delegavimas, valdymas. Gero vadovo savybės:

Darbuotojų vertinimas

–   atsiminkite darbuotojų svarbius asmeninius dalykus

–   nuolat parodykite, kad vertinate pastangas

–   domėkitės, kas jiems svarbu

–   kurkite malonią aplinką darbui

–   sudarykite patogias sąlygas darbui

–   užtikrinkite, kad kiekvienas supranta savo funkcijas

–   reguliariai renkite asmeninius pokalbius

Gerbkite darbuotojus tokius, kokie jie yra…

–   Priimkite skirtingumus ir “aiškius nesusipratimus”

–   Pripažinkite kiekvieną asmenybę tokią, kokia ji yra

–   Neslėpkite jokių skirtingumų

–   Padėkite kiekvienam tapti tuo, kuo jis/ji nori tapti

Padėkite savo žmonėms gerbti save

–   Skatinkite juos prisiimti  atsakomybę

–   Padėkite jiems susikurti pasitikėjimą savimi

–   Neakcentuokite trūkumų, kurių jie nesugebės peržengti net ir per ilgą laiką

–   Nesivaržykite pasakyti jiems, ką apie juos galvojate

–   Nebijokite pasidalinti sudėtinga situacija

–   Neleiskite žmonėms jumis manipuliuoti

Paskatinkite kiekvieną žmogų didžiuotis:

–   Įmone

–   Įmonės pasiekimais

–   Tuo, ką jie daro

–   Jų sėkme

–   Jų bandymais

Daugiau informacijos “Bendradarbiaujantis vadovavimas” Versli Lietuva

Lyderystė susijusi su žmogiškais santykiais ir kitų motyvavimu siekti tikslų. Lyderystė yra grupės išlaikymas ir su užduotimi susijusi veikla, kurias atlikti turi lyderis ar kas nors kitas tam, kad grupė dirbtų efektyviai. Lyderis paprastai yra charizmatinė, patraukianti paskui save asmenybė, daug dėmesio skirianti žmonių santykiams.

Lyderystė būna dviejų rūšių – kūrimo ir atlikimo lyderystė, o lyderiai – „kūrėjai“ bei „atlikėjai“.

Atlikimo arba procesų lyderystė, paprastai kalbant, siejama su vadovavimu ir priežiūra – kasdienės veiklos planavimas, biudžeto priežiūra, pavaldinių darbo kontrolė.

Kūrimo arba transformavimo lyderiai – tai filosofiškai į gyvenimą ir verslą žvelgiantys žmonės, kurių pagrindinė veikla – kurti vizijas ir strategijas, numatyti ilgalaikę įmonės kryptį ir tam reikiamus pokyčius.

Nors abu šie lyderystės aspektai retai kada būdingi vienam žmogui, tačiau dauguma organizacijų šiomis dienomis tiesiog negali sau leisti samdyti tam atskirus žmones. Tik lyderiai gali burti ir išlaikyti aplink save ilgalaikes komandas, ir tik tada efektyviai plėtoti gamybą ir eksportą.

Pagrindinės efektyvaus lyderio savybės:

  • proaktyvumas – aktyviai ieško sprendimų
  • kūrybiškumas – naudoja įvairias priemones
  • produktyvumas – nusistato prioritetus, organizuoja efektyviai
  • tarpusavio priklausomybė – stengiasi, kad visi bent kiek išloštų
  • empatija – supranta kitus, juos motyvuoja
  • pastovumas – dirba nuosekliai, o ne priešokiais

Daugiau informacijos leidinyje “Bendradarbiaujantis vadovavimas” Versli Lietuva