Kokio turto nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasKokio turto nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas?
Rugile Staff asked 8 metai ago

Pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas” nuostatas nusidėvėjimas yra skaičiuojamas viso įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo požymius.
Investicinio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, jei jo apskaitai pasirenkamas įsigijimo savikainos būdas. Jei investicinio turto apskaitai pasirenkamas tikrosios vertės būdas, jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas.