Kokios verslo liudijimo įsigijimo sąlygos?

KlausimaiCategory: Verslo teisėKokios verslo liudijimo įsigijimo sąlygos?
Anonimas Staff asked 9 metai ago

Vienas iš paprasčiausių ir lengviausių būdų užsiimti ūkine komercine veikla ir gauti pajamų yra įsigyti verslo liudijimą. Tai dokumentas, patvirtinantis nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla ir (arba) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos veikla.

Taigi toks modelis reiškia, kad mokesčiai yra sumokami dar prieš pradedant vykdyti veiklą, iš kurios planuojama gauti pajamų, ir tai, kad mokamas mokestis yra fiksuotas ir nepriklauso nuo pajamų, kurias planuojama uždirbti. Vadinasi sumokėtas mokestis gali ir neatsipirkti, tačiau tai taip pat reiškia, kad mokesčio suma nekyla, jeigu gaunama didelė pajamų suma.

Įsigyjant verslo liudijimą svarbu žinoti ir tai, kad mokestis už verslo liudijimą yra nustatomas kiekvienais metais, todėl kasmet gali skirtis, tačiau daugumoje savivaldybių jis niekada nebus mažesnis nei mokesčio suma, kurią sumoka minimalią algą gaunantys darbuotojai.

Svarbu ir tai, jog nustatant verslo liudijimo kainą (mokestį) savivaldybės paprastai numato ir tokio mokesčio lengvatas. Lengvatos paprastai taikomos bedarbiams, pensininkams, neįgaliesiems, daugiavaikėms šeimoms, moksleiviams ir studentams, tačiau šis sąrašas nebaigtinis ir kiekvienoje savivaldybėje gali skirtis.

Minėta, jog verslo liudijimo kaina (mokestis) yra fiksuotas dydis, todėl gali susidaryti įspūdis, jog įsigijus verslo liudijimą, jis gali neatsipirkti, nes planuojama vykdyti veiklą tik tam tikrą laiką (pvz. vasarą arba žiemą arba suplanavus atostogas). Tačiau verslo liudijimą galima įsigyti tik tokiam laikotarpiui, kurį planuojama užsiimti veikla. Mažiausias galima laikotarpis yra 5 dienos, didžiausias vieneri metai. Perkant verslo liudijimą, galima pasirinkti netgi dienas, kuriomis vykdysite veiklą (pvz. tik savaitgaliais arba tik darbo dienomis, arba tik šventinėmis dienomis). Atskiroms prekyboms rūšims verslo liudijimas gali būti išduotas net vienai dienai. Taigi mokėtina suma už verslo liudijimą atitinkamai mažinama.

Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, privalo mokėti socialinio draudimo įmokas (arba SODROS mokesčius). Tačiau paminėtina, jog pagal verslo liudijimą dirbantis asmuo ir minimalias įmokas mokantis gyventojas ligos, motinystės/tėvystės atostogų metu negaus jokių pašalpų ar išmokų. Taip pat svarbu žinoti ir pradėti rūpintis iš anksto, kad minimalias įmokas SODRAI mokantis gyventojas  gautų tik bazinę senatvės pensiją. Todėl patartina pensiją kaupti papildomuose fonduose. Jeigu verslo liudijimą įsigyja dirbantis asmuo, SODROS mokesčių mokėti nebereikia, nes šiuos mokesčius apskaičiuoja ir sumoka darbovietė.

Verslo liudijimas yra skirtas įteisinti gyventojo individualią veiklą bei apskaičiuoti ir sumokėti priklausantį mokestį. Vadinasi įsigijęs verslo liudijimą gyventojas negali samdyti darbuotojų arba atlikti darbus, kurie atitiktų darbo santykius (pvz. statybų  įmonė  pirktų paslaugas iš asmens besiverčiančio statybų veikla pagal verslo liudijimą). Tačiau gyventojas, dirbantis pagal verslo liudijimą, gali įrašyti vieną iš šeimos narių (tėvus, vaikus, įtėvius, įvaikius) į verslo liudijimą, kurie galės padėtis verstis veikla (pvz. pavaduoti ligos atveju, arba kartu dirbti). Jokių papildomų mokesčių dėl to nėra.

Jeigu pagal verslo liudijimą dirbančio gyventojo klientai yra įmonės, tokiu atveju nuo gautų pajamų papildomai tektų susimokėti 15 procentų  gyventojo pajamų mokesčio. Taigi tokiu atveju verstis veikla pagal verslo liudijimą neapsimoka ir reiktų apsvarstyti galimybę įsigyti individualios veiklos pažymą arba įsteigti individualią įmonę. Be to įmonės, pirkdamos paslaugas iš verslo liudijimą įsigijusio asmens, prašo apmokėjimą pagrindžiančio dokumento. Toks dokumentas saugomas įmonės apskaitoje. Dažnai be kvito ar čekio prašoma prisegti ir verslo liudijimo kopiją, todėl veiklos vykdymo vietoje patartina turėti kelias kopijas.

Nors įsigijus verslo liudijimą mokestis sumokamas iki verslo liudijimo išdavimo, o mokesčio dydis nepriklauso nuo gautų pajamų, tačiau gyventojas dirbantis tokiu būdu privalo mokesčių inspekcijai pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją bei nurodyti uždirbtas pajamas.

Svarbu tai, kad ne bet kokią veiklą vykdant, galima įsigyti verslo liudijimą. Daugiausia tai amatų veikla, prekyba, su statybos sektoriumi susijusios veiklos, aplinkos tvarkymas. Veiklų sąrašas yra gana ribotas. Kiekvienais metais savivaldybės skelbia veiklų sąrašus bei mokėtino mokesčio dydžius. Šiuos sąrašus bei mokėtinas sumas kartu su lengvatų sąrašais galima rasti savivaldybių interneto svetainėse, Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje naudojantis specialiai tam sukurta skaičiuokle.

Taigi apsisprendus imtis veiklos pagal verslo liudijimą, svarbu pasitikrinti, ar tokia veikla galima pagal verslo liudijimą, pasirinkti laikotarpį, kurį planuojate skirti veiklai ir nepamiršti laiku deklaruoti  gautas pajamas. O įsigyti verslo liudijimą galima nuvykus į artimiausią mokesčių inspekcijos gyventojų aptarnavimo padalinį, o jeigu tai nepatogu, galima tai padaryti ir internetu interneto svetainėje Mano VMI.