Koks turi būti lyderis – vadovas?

KlausimaiCategory: LyderystėKoks turi būti lyderis – vadovas?
Rugile Staff asked 8 metai ago

Lyderystė yra dalykas, susijęs su vizija, kryptimi, strategija, strateginėmis sąjungomis; tai yra susiję su visos komandos vystymu. Vadovas privalo daug laiko skirti komunikacijai, įkvėpimui, paskatinimui bei įgaliojimui, priešingai negu kontrolei, palyginimams bei stebėjimui.

Kaip išmokti oratorystės?

Yra tokia puiki knyga James C. Humes „Čerčilio iškalba, Linkolno tvirtybė: geriausių oratorių sėkmės paslaptys“, kur autorius aprašo dvidešimt vieną geros kalbos paslaptį. Jei trumpai, tai tos paslaptys atrodo taip:

1. Pauzės galia.

„Prieš pradėdamas kalbėti, darau pauzę“ – William Shakespeare

Nesvarbu ką darytumėte – pristatinėtumėt naują klubo prezidentą, kalbėtoją, atliktumėte trumpus pranešimus kokios nors ceremonijos metu ar kalbėtumėte prekybos rūmų auditorijai, prieš pradėdami kalbėti patylėkite. Pauzė prikausto auditorijos dėmesį, didina klausytojų lūkesčius ir sustiprina kalbos žodžių įtaigumą.

Kai atsakinėjate į klausimus, į ilgą pauzę žiūrėkite kaip į saugos diržą, kurį užsisegate prieš pradėdami važiuoti, kaip į apsaugos priemonė nuo galimų apsirikimų. Prieš atsakydami pažvelkite klausiančiajam tiesiai į akis ir kelias akimirkas žiūrėkite į jį. Pauzės metu įsigilinkite į klausimą ir ieškokite tinkamiausių žodžių savo mintims perteikti. Skubus atsakymas sudaro įspūdį, kad gerai neišklausėte sakinio.

2. Įžanginės frazės galia.

„Palankiai žiūrėkite į drąsią pradžią“ – Vergilijus

Mokantys įtikinti žmones savo kalbas pradeda ryžtingais teiginiais, o ne nereikšmingais įsiteikimo ar pagyrimo žodžiais.

Kai atsisėsite rašyti matmenų būsimai savo kalbai ar gaminio pristatymui, negailėkite laiko pirmajam sakiniui suformuluoti. Sugalvokite jį, nušlifuokite, išmokite.

Suplanuokite įspūdingą pradinę frazę. Paskui padarykite įspūdingą pauzę ir pritrenkite savo klausytojus, laukiančius nuobodžios įžangos, sąmojinga fraze. Įspūdinga frazė patrauks dėmesį ir pažadins auditoriją iš apatijos. Pradėkite savo kalbą „trinktelėjimu“.

3. Išvaizdos galia

„Kokie tavo drabužiai, toks ir tu“ – William Shakespeare

Santūrumas yra įspūdingos išvaizdos paslaptis. Kadangi labai sunku, o gal net neįmanoma įveikti blogą pirmą įspūdį, tai geriau vengt, kad jis būtų neigiamas.

Nepamirškite, kad mažiau yra daugiau, kad mažiau yra geriau. Paprastesnė šukuosena gali sudaryti įspūdį, kad ją pasidarėte pati. Raudoni batelių kulniukai gali nukreipti jūsų klausytojų dėmesį į juos, o ne į jus. Stenkitės atkreipti klausytojų dėmesį tuo, ką sakote, o ne tuo, kaip atrodote. Tegu drabužiai rodo jūsų profesionalumą.

4. Esmės galia

„Kalbėk paprastai ir dalykiškai“ – William Shakespeare

Eisenhoveris sykį pasakęs taip: „prieš pradėdami rašyti visą kalbos tekstą tai, kas svarbiausia turite sugebėti išdėstyti taip trumpai, kad tai tilptų ant degtukų dėžutės“.

Prieš pradėdami kalbėti užduokite sau tokį klausimą: koks yra mano tikslas per šį susitikimą su potencialiu investuotoju? Koks mano paskatinančios kalbos pardavėjams tikslas? Koks kalbos, sakomos prekybos rūmuose, tikslas? Tegu jūsų pats didžiausias prioritetas būna „svarbiausias tikslas“. Paskui apgalvokite, suformuluokite ir užrašykite sau tą svarbiausią tikslą.

5. Lakoniškumo galia

„Trumpa kalba, jei tik ji gera, yra dvigubai gera“ – Cervantes

Daug kam atrodo, kad jei programoje jo pasisakymui numatyta dvidešimt minučių, tai būtinai reikia išnaudoti tą laiką iki paskutinės minutės ar net viršyti limitą. Jei klausytojai laukia, kad jūs kalbėsite penkiolika minučių, o jums pakanka penkių, tai jūs šitaip parodote ypatingus mokėjimo lyderiauti sugebėjimus. Jūs išsiskiriate iš kitų sugebėjimu tvardytis, turėti įžvalgumo ir ryžto.

Vietoje ilgos kalbos geriau pasakykite vienos minutės anekdotą, perduodantį jūsų pagrindinę mintį. Išnaudokite lakoniškumo galią ir būkite panašus į lyderį.

6. Citatų galia

„Kurie niekada necituoja, ir jų niekas necituoja“ – Benjamin Disraeli

Pati pirmoji citavimo taisyklė: necituokite jokio autoriaus, kurio nepažįstate ar kurį cituodami jaučiatės nepatogiai. Antroji: citatos autorius turi būti žinomas klausytojams, o pati citata trumpa ir stipri savo esme.

Nepamirškite apie nelauktų dalykų efektyvumą. O kas gali būti labiau nelaukta už politinio priešininko citavimą savo idėjoms paremti. Savo žodžiams sustiprinti atsineškite laikraštį, laišką ar paprastą 8×12 cm kortelę su citata ir ją perskaitykite.

Pradėkite kaupti citatų arsenalą. Būkite išrankus. Rinkitės tik garsių žmonių citatas, tų, kurių pastabos aiškios, trumpos, įsimintinos arba kurių žodžiai kaip aidas atkartoja jūsų pačių mintis. Išsirinkite ir pateikite kokią nors garsią įspūdingą citatą – ji sustiprins įspūdį to, ką norite pasakyti.

7. Statistikos galia

„Statistika turi kažką sakyti“ – Margaret Thatcher

Jei cituojate skaičius, norėdami kažką įrodyti, pirmiausia paklauskite savęs, ko norite: kad jumis patikėtų jūsų kalbos metu, ar kad jūsų klausytojai prisimintų tai, ką pasakėte, bent savaitę?

Kad kuo labiau patikėtų jumis, statistinius duomenis skaitykite iš 8×12 cm dydžio kortelės ir pateikite juos tiksliai ir atvirai. Jei norite, kad klausytojai atsimintų tai, ką pasakėte, skaičius suapvalinkite.

Atminkite, kad skaičių perteklius atbukina auditoriją.

„Supaprastinkite“ skaičius. Lengvai įsimename tokius pasakymus, kaip trys iš keturių, keturi iš penkių ar septyni iš dešimties. Nesakykite 59,4%. Geriau sakykite: trys iš  penkių ar trys penktadaliai.

8. Vaizdinių priemonių galia

„Skaidrių perteklius migdančiai veikia auditoriją“ – Richard Nixon

Lyderiai žino, kad negalima savo balso pakeisti vaizdinėmis priemonėmis. Joks negyvas ekranas negali prilygti gyvam pristatymui. Jei jūsų tikslas tapti lyderiu, tai tegu jums skaidrės būna tik atrama, o ne ramentai.

Jei skaidrei ar kitos vaizdinės priemonės aiškinimui reikia daug laiko, tai geriau nenaudokite jų savo kalboje ar pristatyme. Būkite kalbėtojas, o ne tik pristatytojas.

Skaidrė yra puikus prieskonis ar desertas, bet ne pats patiekalas.

9. Sąmojo galia

„Taisyk savo sąmojį“ – William Shakespeare

Nors daugelis vadovų mano kitaip, nėra vienuoliktojo Dievo įsakymo, kuris lieptų: „Kalbą pradėk pokštu“.

Pokštas dėl paties pokšto, mažai tesusijęs su po jo einančia kalba, įžeidžia auditoriją. Vis dėl to humoras pakeičia kalbos ritmą, ir tai atgaivina. Pateikiant humorą, reikia laikytis trijų taisyklių: jis turi būti realistiškas, susietas su kalbos tema ir neturi būti skaitomas iš popierėlio!

Anekdotus stenkitės patekti taip, lyg jie būtų jūsų asmeninė patirtis. Pavyzdžiui: „Prieš kelias dienas restorane sutikau savo seną draugą..“ arba „Batsiuvys, kurį pažinojau…“.

10. Alegorijų galia

„Per saulės šviesos alegorijas“ – Dylan Thomas

Abstrakti idėja pro vieną ausį įeina ir pro kitą išeina, taip ir nelikdama atmintyje, jei tik jos nesutvirtina koks nors vaizdas ar pasakojimas. Pabandykite papasakoti kokią nors istoriją savo koncepcijai sukonkretinti. Pasirinkite pasakojimą apie verslą, kuris paremtų jūsų idėją. Domėkitės Wall Street Journal, New York Times, Fortune ar Forbes žurnalų medžiaga, ieškodami paralelių su savo kompanijos situacija. Paskui tas istorijas priderinkite prie savo rinkodaros, pardavimų ar tyrimų problemos.

Alegorijų galia – įtikinimų galia.

11. Gestų galia

„Geriausias valdovas veikia, kai kalba; Jis savo kalbą derina prie savo veiksmų.“ – Konfucijus

Vadovavimui žodžių kartais nepakanka – reikia ir regimų veiksmų. Rinkitės įspūdingus gestus ir naudokite juos. Savo idėjai perteikti gali pakakti vieno vienintelio gesto (trinktelėjimo kumščių per stalą, iškeltų rankų, iškelto nykščio ar iškeltų V formoje pirštų).

Gestai sustiprina teiginio tikėtinumą, padeda užmegzti ryšį su klausytojais. Klausytojas gali ir nežinoti gestų reikšmės, tačiau pasąmonėje jis tikrai supras juos ir priims.

12. Skaitymo galia

„Pirma, jis skaitė savo kalbą, antra, jis ją skaitė blogai, trečia, ją apskritai nebuvo verta skaityti.“ – Winston Churchill

Ištobulinkite kalbos skaitymo meną taip, kad iš šalies atrodytų, kad jūs jos neskaitote. Pirmoji efektyvaus kalbėjimo taisyklė: Niekada, niekada, niekada nekalbėkite žiūrėdamas žemyn.

Pažvelkite žemyn ir pažiūrėkite į kalbos tekstą. Pakelkite galvą ir akimirkai stabtelėkite. Paskui pasakykite tą frazę savo žodžiais.

Pauzė suteikia kalbai pokalbio pobūdį. Ji jums gali atrodyti ilga kaip amžinybė, tačiau jūsų auditorijai tai tik mikrosekundė, „suskaidanti“ sakinį, sužadinanti auditorijos laukimą ir padedanti klausytojams suprast.

Šis metodas vadinamas „Pažiūrėti – stabtelėti – pasakyti“ metodu ir jį naudojo tokie puikūs oratoriai kaip Churchillis, Rooseveltas, Reaganas. Taigi skaitykite kalbą kaip šie lyderiai ir įkalbėkite savo auditoriją, įtikinkite savo klausytojus.

13. Poezijos galia

„Kas kalba eilėmis tai, ką kiti pasako proza?“ – Alexander Pope

Kalbėdami iš teksto, skaitykite jį taip, tarsi jis būtų atspausdintas kaip poetinis tekstas. Savo kalbą transformuokite į poeziją. Skaitykite frazę po frazės.

Nesvarbu, kokia būtų jūsų kalba –ilga ar trumpa – vis tiek paėmę jos atspausdintą tekstą suskaidykite jį į atskiras frazes.

Pavyzdžiui transformuotas Kennedy‘o inauguracinės kalbos 1961 metais įžangos fragmentas gali būti sakomas taip:

Šiandien stebime
ne partijos pergalę,
o laisvės triumfą,
simbolizuojantį ir pabaigą,
ir pradžią,
reiškiantį ir atsinaujinimą ir pokytį.

Išdėstykite savo frazes kaip lyderis ir tada sakydamas kalbą toks ir atrodysite.

14. Posakių galia

„Tie žodžiai kaip durklai sminga į mano ausis“ – William Shakespeare

Jei norite sukurti stiprų posakį, pasinaudokite CREAM (Contrast – Rhyme – Echo – Alliteration – Metaphor, liet. Kontrastas – Rimas – Atbalsis – Aliteracija – Metafora) metodu.

Pabandykite savo posakyje suporuoti antonimus: dabartis – ateitis, pralaimėjimas – pergalė, pradžia – pabaiga ir pan.

Rimas – bene vienas seniausiai naudojamų triukų. Pavyzdžiui: „Humanity, not legality, should be our guide“ (liet. Turėtum vadovautis humaniškumu, o ne teisėtumu).

Atbalsis yra kokios nors žodžio pasikartojimas frazėje. Pavyzdžiui: „Dievas padeda tiems, kurie patys padeda sau“ arba „Jums reikia žinoti tik vieną dalyką – pirkėjų poreikius“.

Aliteracija – tai dar viena nuo seno naudojama eiliavimo gudrybė. Beje aliteracijoms priebalsiai tinka geriau nei balsiai. Pavyzdžiui: „Vary the Pose and vary the Pitch and don‘t forget the Pause“ (liet. kaitaliokite pozą, kaitaliokite toną ir nepamirškite pauzių).

Metafora – tai jūsų vaizduotės vaisius. Leiskite sau pafantazuoti. Taip atsirado frazės „viršūnių pasitarimas“, „geležinė uždanga“.

15. Klausimų galia

„Reikšmingas klausimas yra kaip kamuolinis žaibas naktį“ – Thomas Jefferson

Klausimas priverčia klausytoją sureaguoti, o paprastas sakinys to nedaro. Kartais tinkamai suformuluotas klausimas trenkia kaip žaibas. Tačiau niekada neužduokite klausimo, nežinodami koks bus atsakymas. Žinoma, ne į visus klausimus reikia atsakyti „taip“ arba „ne“ net ir mintyse. Kartais klausimai, į kuriuos atsakymo nelaukiama, vartojami kaip kalbos priemonė motyvuoti klausytojus, juos įtraukti.

Taigi, jei norite išjudinti auditoriją, užduokite stiprų klausimą. Stenkitės, kad jis būtų trumpas ir paprastas.

16. Žodžio galia

„Tinkamas žodis yra kaip varpas“ – John Keats

Sakydami kalbą ar pristatydami gaminį gal panorėsite pabrėžti, akcentuoti kokį nors žodį. Nebūtina garsiai jo tarti. Didžiausią efektą pasieksite, jei prieš ištardami jį padarysite trumpą pauzę. Reikšmingos pauzės net įprastinius žodžius ar frazes gali paversti prikaustančiomis dėmesį žiniomis.

17. Veikiamosios rūšies galia

„Atsikratykite pasyvumo“ – Dr. Matin Luther King

Neveikiamoji rūšis atsiranda, kada veiksnio – veiksmo atlikėjo – sakinyje apskritai nėra, arba jo vaidmenį perima su prielinksniu susijęs daiktavardis. Neveikiamoji rūšis tinka mėgstantiems vengti rizikos, o veikiamoji rūšis skirta prisiimantiems atsakomybę lyderiams. Todėl vietoj „politika bus įgyvendinta“ sakykite „imkim ir darykim!“.

Veikiamoji rūšis jūsų kalbai suteikia jėgos, o neveikiamoji rūšis skamba bestuburiškai, mažina jūsų kalbos įtaigumą.

18. Dolerio galia

„Prašantis žvilgsnis“ – William Shakespeare

Rinkdami lėšas būkite įžūlus. Prisiminkite, kad suteikiate savo potencialiems investuotojams unikalią progą, galbūt vienintelę tokią jų gyvenime.

Parodykite jiems savo ateities planus ir drąsiai prašykite paaukoti lėšų jiems realizuoti.

Pasinaudokite psichologiniu ginklu – dvikova. Išdėstę savo prašymą, užsičiaupkite ir tylėkite kaip žuvis. Leiskite pašnekovui prabilti pirmam ir taip padidinsite teigiamo atsakymo tikimybę.

Nenusileiskite iš lygiaverčio partnerio iki prašytojo.

19. Jungiklio galia

„Mūsų žodžiai turi sparnus, bet skrenda ne ten kur norėtumėm“ – George Eliot.

Dabar, kai jau sugalvojote puikų stiprų posakį, reikia žinoti, kaip jį pateikti, „įjungti“. Jei nemokėsite jo „įjungti“, nerasite kelio į klausytojų širdis.

Įspūdingas jungiklis tarsi duoda komandą auditorijai: „pasirengti, dėmesio, klausykit!“. Pavyzdžiui: „LEISKITE MAN DAR KARTĄ PAREIKŠTI SAVO TVIRTĄ ĮSITIKINIMĄ [pauzė], kad reikia bijoti tik vieno dalyko – bijoti savęs“ arba „IR PARADOKSAS, IR TIESA KAD TURIU KONSTATUOTI [pauzė], jog kas buvo blogiausia praeityje, gali būti geriausia ateičiai“.

Apsiribokite tik vienu stipriu jungikliu kalboje ir naudokite jį tik norėdami išryškinti skambų posakį, kad jis giliai įstrigtų į klausytojų atmintį.

20. Baigiamosios frazės galia

„Didelis menas pradėti, bet dar didesnis menas užbaigti“ – Henry Wadsworth Longfellow

Kad kalbos pabaiga būtų stipri, tai pasak Churchillio, reikia apeliuoti į emocijas – išdidumą, viltį, meilę, o kartais ir į baimę.

Kokie bus plojimai po jūsų kalbos – tik iš mandagumo ar nuoširdūs – daugiausia priklausys nuo to, kaip užbaigsite savo kalbą. Net jei ruošiate nuobodoką kalbą, vis tiek galėsite sulaukti sėkmės, jei sugalvosite emocingą pabaigą.

21. Drąsumo galia

„Apginkluokite mane drąsa“ – William Shakespeare

Išdrįskite būti kitoks! Lyderiai nesistengia elgtis apdairiai. Jie ne visada laikosi iš anksto nustatyto plano, scenarijaus. Jie daro tai, ko niekas nelaukė. Jie pateikia netikėtumų. Jei klausytojus užklumpa nepasiruošusius. Jų poelgiai tokie, kurie ilgai išlieka klausytojų atmintyje.

Besąlygiškas drąsos demonstravimas gali duoti labai stiprų signalą.

Būkite drąsus. Būkite narsus. Drįskite elgtis kitaip.