Kuo skiriasi verslo liudijimas ir individualios veiklos pažymėjimas? Kurį išsiimti?

KlausimaiCategory: Finansų valdymasKuo skiriasi verslo liudijimas ir individualios veiklos pažymėjimas? Kurį išsiimti?
Anonimas Staff asked 9 metai ago

Smulkūs verslininkai gali įteisinti savo veiklą trimis būdais – pagal verslo liudijimą, pagal individualios veiklos pažymą ir kuriant individualiąją įmonę.

Pagrindiniai skirtumai tarp verslo liudijimo ir individualios veiklos pažymos:

  • Mokesčių mokėjimo laikas:turintys verslo liudijimą mokesčius susimoka iš anksto, o dirbantys pagal individualios veiklos pažymą – pasibaigus metams.
  • Veiklos vykdymo laikas:verslo liudijimas išsiimamas tam tikram laikui (tiek kelios dienos tiek metai) pvz: mokymų vedimui tam tikromis dienomis. Verslo liudijimą galima įsigyti mažiausiai 5 dienoms, išskyrus prekybinę veiklą (jai verslo liudijimą galima įsigyti ir 1 dienai). Individuali veikla vykdoma nuolatos. Ją galima įregistruoti ir išregistruoti. Individuali veikla pagal pažymą laikoma vykstančia, kol jos vykdytojas nepateikia prašymo apie veiklos nutraukimą.
  • Veiklų kurias galima vykdyti sąrašas pagal verslo liudijimą yra ganaribotas,o veiklų pagal individualios veiklos pažymą platesnis.
  • Klientai su kuriais dirbsite: jei dirbant su verslo liudijimu daugiau nei 10% visų klientų bus juridiniai asmenys, teks papildomai susimokėti 15% nuo visų gautų pajamų. Šis mokestis ypač aktualus ir kūrybinėms profesijoms, kurių užsakovai daugiausiai yra įmonės. Jei didžioji dauguma Jūsų klientų bus juridiniai asmenys labiau apsimoka pradėti dirbti pagal individualios veiklos pažymą, kaip juridinis asmuo. Dėl to prieš pradėdami veiklą gerai pasvarstykite, kas bus Jūsų klientai.
  • Čekiai, sąskaitos klientams ir pajamų apskaita: verslo liudijimą turintys verslininkai savo klientams turi išrašinėti čekius už atliktus darbus ir gautus pinigus. Čekių knygeles galima įsigyti specialiuose knygynuose arba naudoti standartinę formą ir atsispausdinti. Čekis nėra privalomas. Jis išrašomas tik klientui pareikalavus. Aišku, pageidautina vesti pajamų apskaitą laisva forma, kad paskui būtų galima paprasčiau deklaruoti pajamas. Individualia veikla besiverčiantis asmuo dažniausiai turi išrašyti sąskaitą, taip pat vesti išrašytų ir apmokėtų sąskaitų apskaitą. Pasibaigus metams, reikia šias sumas deklaruoti. Pajamų apskaita vykdant individualią veiklą yra labai paprasta – pildomas pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas, kuriame fiksuojamos pajamos ir išlaidos, o mokestinio laikotarpio pabaigoje apskaičiuojama bendra jų suma. Įrašai pateikiami VMI metinėje mokesčių deklaracijoje iki kitų metų gegužės 1 dienos. Vykdant veiklą pagal pažymą papildomai įtraukiami laisva forma pateikti inventorizacijos duomenys, kurie taip pat pateikiami metinėje mokesčių deklaracijoje. Mokesčiai už pajamas pagal registruotą individualią veiklą sumokami deklaruojant pajamas.
  • Mokesčiai: Vykdant individualią veikla pagal pažymą pajamų mokestis yra 15%, tam tikrais atvejais – 5%, VSD mokestis (28,5% nuo apmokestinamųjų pusės pajamų) ir PSD mokestis (9%). Deklaraciją reikia pateikti ir tuo atveju, jei iš individualios veiklos nebuvo gauta jokių pajamų. Dirbant pagal verslo liudijimą visi mokesčiai susimokami iš anksto, tad deklaruojant pajamas jau nieko nebereikia mokėti papildomai.

Prieš pasirinkdami kurio tipo veiklą vykdyti, įvertinkite būsimo verslo ypatumus, veiklos intensyvumą, kitus veiklos aspektus. Tuomet galėsite nuspręsti, kurį individualios veiklos tipą rinktis: veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal pažymą.

Daugiau informacijos apie šias veiklos formas:

Individuali veikla

Verslo liudijimų skaičiuoklė

Tiek verslo liudijimą tiek individualios veiklos pažymą galima išsiimti arba elektroniniu būdu per elektroninę bankininkystę prisijungus prie Mano VMI sistemos arba nuvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją.