Sutartis, jų rūšys ir sąlygos

KlausimaiCategory: Finansų valdymasSutartis, jų rūšys ir sąlygos
Dovile Staff asked 8 metai ago

Pagal civilinį kodeksą, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Būtina priminti, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato privalomosios teisės normos. Kitaip tariant, tam tikros sąlygos sutarties šalims yra privalomos.

Daugiau