Ar rekomendacijos suplonins “Stiklo lubas” mokslo ir studijų institucijose?

2013 m. Lietuvos statistikos departamento duomenys atskleidžia gana gerą bendrą moterų ir vyrų santykį aukštojo mokslo ir studijų institucijose: moterys sudaro 48 proc. visų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį. Tačiau kiti rodikliai, tokie kaip „Stiklinių lubų indeksas“ (GEI) yra gerokai prastesni. „Stiklinių lubų“ indeksas (GEI) vertina moterų galimybes užimti aukščiausius postus akademinėje hierarchijoje. Kitaip sakant, tai vertikalios diskriminacijos rodiklis, kuris parodo aukščiausios „A“ kategorijos (profesorių/vyriausiųjų mokslo darbuotojų) proporciją su bendru moterų skaičiumi mokslo ir studijų institucijoje. Kai indeksas (GEI) lygus 1, tai rodo vienodą moterų ir vyrų paaukštinimo pareigose galimybę. Kuomet indeksas < 1 – žymimas moterų kiekybinis perviršis, o kai indeksas > 1 ir kuo jis didesnis, tuo „stiklinės lubos“ institucijoje – storesnės. Remiantis 2012 m. Europos Komisijos duomenimis Lietuvoje, moterų,  einančių aukščiausias „A“ kategorijos pareigas, skaičius 2010 metais buvo mažiausias ES. Tarp akademinio personalo  moterys užėmė 2 proc. „A“ kategorijos pareigybių, vyrai – 13 proc. Lietuvos „stiklinių lubų indeksas“, parodantis sunkumus moterims siekti aukščiausių pareigų, yra vienas didžiausių ES – 27.

Nors per pastaruosius metus Lietuvoje stebimas lyčių balanso rodiklių gerėjimas, ši tendencija yra  dar ne tokia sparti. Pavyzdžiui, 2010 m. Šiaulių universitete, moterų einančių aukščiausios „A“ kategorijos pareigas GEI=29,2, o 2014 m. sumažėjo iki 7, taigi „stiklinės lubos“ suplonėjo 4 kartus.

2014 m. gruodžio mėn. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos Rekomendacijos lygioms vyrų ir moterų galimybėms Lietuvos mokslo ir studijų institucijose užtikrinti, kurių tikslas – Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms nustatyti gaires, skatinančias moterų ir vyrų lygybę, eliminuojančias nelygybės apraiškas mokslo ir studijų srityse.

Tikėtina, kad rekomendacijos taps formaliu instrumentu lygioms moterų ir vyrų galimybėms skatinti.

>>REKOMENDACIJOS LYGIOMS VYRŲ IR MOTERŲ GALIMYBĖMS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE UŽTIKRINTI

Grįžti į naujienų sąrašą