Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių

progress

2012 m. lapkričio 14 d. Europos Komisija, siekdama spręsti rimtą nepakankamo moterų atstovavimo ekonominių sprendimų priėmimo aukščiausiu lygiu srityje problemą, priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos „dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių“.

Direktyvos tikslas yra siekti lyčių balanso visos Europos Sąjungos bendrovių valdybose. Šiuo metu vyksta aktyvios derybos ES lygiu dėl Direktyvos sąlygų bei įgyvendinimo valstybėse narėse.

Dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių

 ES teisės akto projekto tikslas

–        moterų ir vyrų balansas ekonominių sprendimų priėmime;

–        aukštai išsilavinusių moterų potencialo panaudojimas siekiant Europa 2020 tikslų.

 

Taikymo sritys:

siūloma taikyti – į biržų sąrašus įtrauktų valstybinio ir privataus kapitalo bendrovių nevykdomosioms valdyboms arba bendram direktorių skaičiui;

siūloma netaikyti – labai mažoms, mažoms ir vidutinio dydžio bendrovėms t.y. kai nepakankamai atstovaujama lytis sudaro mažiau nei 10 procentų darbuotojų.

 

Siūlomi siekiai:

Nustatyti tam tikrą nevykdomųjų ir bendrą vienos lyties direktorių Biržinėse bendrovėse procentą, kuris turės būti pasiektas iki 2020 metų. Dėl kornetus procento – vyksta derybos.

Stebėsena:

–        įmonės kasmet teiktų ataskaitas atsakingai valstybės institucijai;

–        Valstybė kas dveji metai atsiskaitytų EK.

Vykdymo užtikrinimo priemonės:

Siūloma, kad valstybės narės savo nuožiūra nustatytų vykdymo užtikrinimo priemones, garantuoti, kad Direktyvos nuostatos būtų įgyvendinamos.

Grįžti į naujienų sąrašą