Dėl Europos parlamento ir Tarybos direktyvos

Pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių siūlomos reguliavimo srities esamos padėties analizė ir poveikio vertinimas

Iš 35 biržinių Lietuvoje registruotų bendrovių, kurioms buvo siunčiami pranešimai apie vykdomą apklausą, atsakymus į klausimyno pirmosios dalies klausimus pateikė 11 bendrovių, o antrąją klausimyno dalį užpildė tik dalis iš šių bendrovių.

Taikomasis mokslinis tyrimo darbas

Grįžti į naujienų sąrašą