Mokymų ciklo profesinių sąjungų atstovams “Ekonominė pažanga: profsąjungų vaidmuo užtikrinant lyčių lygybę“ rezultatai

Mokymų tikslas – įgalinti profesines sąjungas įtraukti lyčių lygybės aspektą profsąjungų veikloje atstovaujant savo narius bei skatinant darbdavius atsižvelgti į lyčių lygybės užtikrinimą priimant sprendimus.

Mokymai vyko 2014 m. rugsėjo 17-18 d. Druskininkuose, 2015 m. sausio 16-17 d. ir balandžio 23-24 d. Vilniuje. Mokymų cikle dalyvavo 20 įvairių Lietuvos profsąjungų narių iš Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos moterų komiteto, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, „Kauno autobusų“ darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos darbo federacijos, Kauno ir Marijampolės policijos darbuotojų profesinių sąjungų.

Dalyviai buvo  supažindinti su lyčių (ne)lygybės problematika, socialinėmis, ekonominėmis ir kultūrinėmis nelygybės priežastimis, lyčių lygybės užtikrinimo principais, teisiniu reguliavimu ir diskriminacija dėl lyties, amžiaus, daugialype diskriminacja, teisinio reguliavimo pavyzdžiais iš praktikos Lietuvoje ir kitose šalyse, lyčių lygybės aspekto integravimo į profesinių sąjungų veiklą svarba ir galimybėmis, moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkio problema, lyčių aspekto poveikiu ekonomikai, komunikacijos strategijomis pritraukiant naujus narius bei bendraujant su darbdaviais, visuomene ir žiniasklaida, socialinės komunikacijos priemonėmis ir galimybėmis daryti poveikį valstybės institucijomes ir verslo organizacijoms.

Mokymų metu daug dėmesio buvo skiriama praktinėms užduotims grupėse, diskusijoms, filmų ir video medžiagos peržiūroms bei aptarimams. Dalyviai buvo supažindinti su 3R metodu.

Mokymų metu išsakyti dalyvių pasiūlymai ir įžvalgos:

–       Labai svarbu keisti visuomenėje egzistuojančius lyčių lygybės stereotipus. Prie to aktyviai turėtų prisidėti žiniasklaida.

–       Siekiant realių pokyčių būtina daugiau kalbėti ir diskutuoti lyčių lygybės tema įvairiose srityse;

–       Profesinėms sąjungoms trūksta politinio svorio, kad būtų galima geriau įsitraukti į lyčių lygybės užtikrinimo ir darbdavių nuostatų keitimo procesus. Vis dar egzistuojantis neigiamas požiūris apie priklausymą profesinėms sąjungoms nėra palanakus norint pasiekti teigiamų pokyčių proporcingame abiejų lyčių dalyvavime sprendimų priėmimo procesuose.

Grįžti į naujienų sąrašą