Mokymų ciklo žiniasklaidos atstovams „Sprendimo autonomija: ekonomika + lyčių lygybė+ viešoji nuomonė“ rezultatai

Mokymų tikslas – suteikti naudingų žinių profesiniame lygmenyje, didinti supratimą apie ekonominę ir socialinę naudą, kurią teikia lyčių pusiausvyros užtikrinimas priimant sprendimus, puoselėti teigiamą proporcingo lyčių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese įvaizdį bei retoriką.

Mokymai vyko Vilniuje 2014 m. rugsėjo 11-12 dienomis, lapkričio 13-14 dienomis ir 2015 m. vasario 26-27 dienomis.

Mokymuose dalyvavo žurnalistikos ir komunikacijos studentės, žurnalistės, dirbančios žiniasklaidos primonėse Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje, laisvai samdomos žurnalistės.

Buvo parengta programa, apimanti tris pagrindinių temų blokus: ekonomika, žiniasklaida ir lyčių lygybė.

Ekonomikos srityje dalyvės susipažino su ekonomikos modeliais valstybėje, bei kaip kiekvienas modelis veikia valstybės gyventojus (moteris ir vyrus), lyčių lygybės užtikrinimo kaštais ir ekonomine nauda, moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkiu ir pasekmėmis ekonomikai, tyrimu apie kiekybinį moterų didėjimą direktorių valdybose, šiuo metu pastebimą didžiosiose pasaulio verslo įmonėse, diskutuota kokių veiksmų reikėtų imtis, siekiant, kad pokyčiai būtų tikri ir tvarūs.

Žiniasklaidos srityje susipažinta su stereotipinių lyčių santykių pateikimu žiniasklaidoje ir reklamoje, moterų ir vyrų vaizdavimo žiniasklaidos priemonėse skirtumais, žiniasklaidos atstovų veidmens svarba ir atsakomybe pateikiant informaciją apie moteris ir vyrus bei formuojant najienų turinį, lyčių pusiausvyros padėtimi Lietuvos visuomenės informavimo priemonių redakcijose, jos svarba, pašnekovų požiūriu į vyrus žurnalistus ir žurnalistes moteris. Praktinių užsiėmimų metu dalyvės gilinosi kokią kalbą, vaizdus ir simbolius reikia naudoti siekiant keisti egzistuojančius lyčių stereotipus bei kaip komunikacijų pagalba galima valdyti lyčių vaizdavimo būdus. Ypatingas dėmesys buvo skirtas profesinių standartų žurnalistiniame darbe užtikrinimui.

Lyčių lygybės srityje dalyvės susipažino su socialiniu lyčių konstravimu ir jo pasekmėmis, lyčių nelygybės raiška švietimo sistemoje, moterų ir vyrų lygių galimybių teisiniu reguliavimu teorijoje ir praktikoje, diskriminacija dėl lyties, laikinomis specialiomis priemonėmis lyčių lygybei užtikrinti teisinių mechanizmų pagalba, neoliberalistine ideologija, veikiančią postfeministinę retoriką ir moterų reprezentaciją. Mokymų metu taip pat buvo pristatytas tyrimas apie lyčių pusiausvyros padėtį biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių valdybose, bei kokių padėties gerinimo priemonių reikėtų imtis norint įgyvendinti Europos parlamento ir tarybos direktyvą dėl biržinių bendrovių (Gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges), EIGE parengtas lyčių lygybės indeksas.

Mokymų cikle buvo numatytos kūrybinės namų darbų užduotys mokymų dalyviams, kurias geriausiais atlikusios 4 dalyvės turėjo galimybę būti atrinktos dalyvauti mokomajame vizite Švedijos organizacijose, dirbančiose lyčių lygybės užtikrinimo klausimais žiniasklaidoje. Dalyvės buvo skatinamos  atlikti individualius žurnalistinius tyrimus lyčių lygybės tema. Kiekvienuose mokymuose buvo numatytos sesijos namų darbų užduočių aptarimui, klausimams ir diskusijai su lyčių lygybės ekspertais.

Mokymų metu išsakyti dalyvių pasiūlymai ir įžvalgos:

–       Siekiant tikrosios lyčių lygybės būtina įtraukti vyrus, ypatingai dalyvaujančius valstybės valdyme ir dirbančius valstybės institucijose;

–       Panašaus pobūdžio mokymai reikalingi visoje Lietuvoje, ne tik Vilniuje. Apie lyčių lygybę reikėtų pradėti kalbėti mokyklose, ten, kur renkasi jauni žmonės;

–       Norėtųsi kalbėti apie lyčių lygybę ne tik iš moterų perspektyvos, bet ir iš vyrų, kadangi vyrai taip pat nukenčia nuo lyčių nelygybės.

Grįžti į naujienų sąrašą