Pradedamas tyrimas dėl lyčių lygybės bendrovių valdymo organuose

2014-11-24

2012 m. Europos Komisijos siūloma direktyva siekiama, kad bent 40 proc. bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, nevykdomųjų direktorių sudarytų nepakankamai atstovaujamos lyties asmenys. Šį tikslą numatoma pasiekti iki 2020 metų. 2013 m. Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pasiūlė direktyvos taikymo sritį taikyti ir vykdomiesiems direktoriams, nes moterų, užimančių vykdomųjų direktorių pareigas valdybose ES tik 13,7 proc. (Lietuvoje tokių nėra). Be to, šią direktyvą siūloma taikyti visoms tiek biržose registruotoms, tiek neregistruotoms valstybinėms bendrovėms. Manoma, jog valstybinėse bendrovėse būtų lengviau pasiekti lyčių lygybę, nes tai galėtų būtų geras pavyzdys privačioms įmonėms. Esminė pažanga valstybinėse bendrovėse galėtų būti pasiekta 2018 metais.

Lietuvos biržinėse bendrovėse, kurioms galimai taikytina Direktyva, gerinanti moterų ir vyrų pusiausvyrą valdymo, priežiūros ir administravimo organuose, moterys sudarė 27,12 proc. (pagal 2014 m. spalio mėn.  duomenis). Biržinėse bendrovėse (kuriose yra suformuotos ir stebėtojų tarybos ir valdybos)moterys 2012 metais vidutiniškai sudarė 17,4 proc., 2014 metais – 16 4 proc.

Šiame kontekste tyrimo tikslas – pasigilinti į valdybos, stebėtojų tarybos, administracijos tarnybų direktorių atrankos procesus ir išsiaiškinti, koks išsilavinimas, kvalifikacijos bei kompetencijos būtinos šioms pareigoms užimti.

Pabrėžtina, kad siūloma direktyva dėl lyčių lygybės bendrovėse neįpareigoja bendrovių į valdymo organus priimti tik moteris. Jos tikslas – užtikrinti, kad atrankos metu iš kelių kandidatų, turinčių tą patį išsilavinimą ir panašią kvalifikaciją būtų pasirinktas tas kandidatas, kurio lytis yra mažiau atstovaujama bendrovėje ir pasiekti, jog bent 40 proc. bendrovių nevykdomųjų ir vykdomųjų direktorių sudarytų nepakankamai atstovaujamos lyties asmenys. Tyrimą atlieka Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras

V. Šidlauskienė

Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras

Grįžti į naujienų sąrašą