Romių padėties tyrimas ir vertinimas

Romių  padėties užimtumo, švietimo ir kultūros srityse bei galimybių gauti įvairaus pobūdžio paslaugas ir dalyvauti sprendimų priėmime tyrimas ir vertinimas

Tyrėjai: prof. dr. Virginija Šidlauskienė, Dr. Irena Burneckienė, Dr. Rasa Pocevičienė

Tikslas: atlikti JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijų Lietuvai 84 punkte nurodytų tikslinių grupių moterų:neįgalių moterų, etninėmsmažumoms priklausančių moterų (įskaitant romes), vyresnių moterų (55-60 metų grupės – priešpensinio amžiaus ir 60+ metų), migrančiųpadėties užimtumo, švietimo (įskaitant mokymąsi visą gyvenimą), kultūros  analizę; nustatyti esamas problemas; įvertinti vykdomų priemonių poveikį ir pasiūlyti konkrečias priemones problemoms spręsti; apskaičiuoti priemonių įgyvendinimo kaštus.

Tyrimo pristatymas ČIA

Grįžti į naujienų sąrašą