Teisinio reglamentavimo priemonių, gerinančių lyčių pusiausvyrą biržinių bendrovių valdybose, apžvalga

Teisinio reguliavimo priemonės, gerinančios lyčių pusiausvyrą biržinių bendrovių valdybose, taikomos šiose Europos valstybėse: Norvegijoje, Nyderlanduose, Danijoje, Ispanijoje, Islandijoje, Italijoje, Izraelyje, Šveicarijoje, Belgijoje, Airijoje, Austrijoje, Suomijoje.

Pokyčiai šioje srityje vyksta labai lėtai. Nustatyta trukmė – 40 metų, norint pasiekti lyčių pusiausvyrą (tai sudarytų 40 proc. kiekvienos lyties atstovų) biržinių įmonių valdybose.

Norvegija, Danija ir Jungtinė Karalystė ilgus metus stengiasi padidinti moterų vaidmenį ekonominiame šalių gyvenime. Tai sudarė dalį lyčių lygybės politikos bei didžiulį šių šalių norą kuo efektyviau pasinaudoti žmogiškaisiai resursais. Šiems tikslams siekti Norvegija pasirinko griežtą kvotų kelią, kai tuo tarpu Danija ir Jungtinė Karalystė laikėsi laisvanoriškumo pozicijos. Tokia požiūrių įvairovė sudarė puikias sąlygas derinti trijų šalių socialinį, ekonominį ir politinį kontekstus.

Skaitykite daugiau

Grįžti į naujienų sąrašą