Kokia yra vedybų sutarčių įtaka prievolių vykdymui ?

KlausimaiCategory: KitaKokia yra vedybų sutarčių įtaka prievolių vykdymui ?
Dovile Staff asked 9 metai ago

Atsako Brigita Palavinskienė

Vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium. Vedybų sutartis gali būti dviejų rūšių, sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis). Tiek ikivedybinė, tiek povedybinė sutartys sudaromos turtiniam režimui nustatyti, t.y. sutuoktiniams tarpusavyje susitarti, kuris turtas bus laikomas jų asmenine nuosavybe, o kuris bendrąja jungtine nuosavybe. Vedybų sutartyse nustatoma ir prievolių prieš kreditorius vykdymo tvarka, sutuoktinių atsakomybės ribos. Tiek ikivedybinė sutartis, tiek ir povedybinė, savo turiniu yra panašios, skiriasi tik šių sutarčių sudarymo ir įsigaliojimo momentas. Ikivedybinė sutartis, sudaroma iki santuokos įregistravimo, tokia sutartis įsigalioja tik nuo santuokos įregistravimo dienos, tuo tarpu povedybinė sutartis sudaroma po santuokos sudarymo ir ji įsigalioja nuo sutarties sudarymo momento, jei sutartyje nenustatyta kitaip.

Skaitykite toliau