Vokietija siūlo įvesti kvotas moterims bendrovėse

2014-12-01

Jau gruodžio pradžioje Vokietijos vyriausybėje bus svarstomas įstatymas, kuriuo didžiausios šalies bendrovės nuo 2016 metų turės užtikrinti, kad 30 proc. stebėtojų tarybos narių (nevykdomųjų direktorių) pozicijų užimtų moterys. Naujasis įstatymas būtų taikomos maždaug šimtui bendrovių, į kurių stebėtojų tarybas įeina darbuotojų atstovai, nepriklausomi konsultantai ar ekspertai.

Šiuo metu Vokietijoje iš 160 garsiausių bendrovių moterys sudaro tik 17,4 proc. stebėtojų tarybos narių (nevykdomųjų direktorių) ir tik 6,1 proc. – vykdomųjų direktorių valdybose. Per 80 proc. Vokietijos įmonių vadovų pozicijų užima vyrai, nors apie 40 proc. federalinio ministrų kabineto narių sudaro moterys.

Vokietijoje, kaip ir Lietuvoje, kvotų šalininkams ir ekspertams, siekiantiems spartesnių lyčių pusiausvyros pokyčių biržinių bendrovių valdymo organuose, prieštaraujama. Oponentai teigia, kad kvotų sistema duos priešingų rezultatų, o pačių bendrovių įvedamos savanoriškos priemonės būtų daug efektyvesnės, skatinant daugiau moterų užimti aukštas pareigas bendrovių valdyme. Deja, Lietuvoje tai užtruktų net 30 metų!
Panašios priemonės, vadinamos kvotų sistema, jau taikomos Belgijoje, Norvegijoje Italijoje, Nyderlanduose ir Prancūzijoje.

Informaciją parengė Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras

Grįžti į naujienų sąrašą