Mokymų ciklo profesinių sąjungų atstovams “Ekonominė pažanga: profsąjungų vaidmuo užtikrinant lyčių lygybę“ rezultatai

Mokymų tikslas – įgalinti profesines sąjungas įtraukti lyčių lygybės aspektą profsąjungų veikloje atstovaujant savo narius bei skatinant darbdavius atsižvelgti į lyčių lygybės užtikrinimą priimant sprendimus. Mokymai vyko 2014 m. rugsėjo 17-18 d. Druskininkuose, 2015 m. sausio 16-17 d. ir balandžio 23-24 d. Vilniuje. Mokymų cikle dalyvavo 20 įvairių Lietuvos profsąjungų … Continue reading

Vedybų sutarčių įtaka prievolių vykdymui

Brigita Palavinskienė Vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium. Vedybų sutartis gali būti dviejų rūšių, sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis). Tiek ikivedybinė, tiek povedybinė sutartys sudaromos turtiniam režimui nustatyti, … Continue reading

„Top 50 inovatyviausių jaunų verslų, sukurtų moterų”

Naujas „BZN start” konkursas „TOP 50 inovatyviausių jaunų verslų, sukurtų moterų”. Konkurse dalyvauja visų sričių jaunas verslas, sukurtas ir valdomas moters ar moterų, veikiantis rinkoje ne ilgiau kaip trejus metus ir ieškantis augimo galimybių. Būdingas inovatyvumas ir išskirtinumas. 2015 m. „BZN start“ rengiamų apdovanojimų „Inovatyviausi jauni verslai, sukurti moterų“ tikslas – įvertinti ir paskatinti … Continue reading

„50:50 – sėkmės garantas verslui ir visuomenei“

Moterų ir vyrų lygybė yra pamatinė Europos Sąjungos vertybė, įteisinta Europos Sąjungos sutartimi. Moterų ir vyrų lygybė grindžiama lygiomis moterų ir vyrų  teisėmis, galimybėmis, atsakomybe visose gyvenimo srityse. Vienodas ir efektyvus visų žmogiškųjų išteklių – tiek  moterų, tiek vyrų –  potencialo panaudojimas  darbo rinkoje skatina ES ir valstybių narių ekonominį … Continue reading

Skaidrinama valstybės ir savivaldybės įmonių valdybos narių atranka

Virginija Šidlauskienė Nuo šių metų kovo mėn. 1 d. įsigaliojus Valstybės ir savivaldybės įmonių pakeitimo įstatymo (Nr.XII-1234) nuostatoms, vakar (2015-03-25) Vyriausybės posėdyje pritarta Ūkio ministerijos siūlymui viešai skelbti apie valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybos nario atranką VĮ Registrų centro leidžiamo elektroninio leidinio atskiroje skiltyje. Valdybos nariams bendrieji reikalavimai nustatyti … Continue reading

Rezultatams padėtų darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas

Verslo pasaulyje lyčių lygybė būtų pasiekta lengviau, jei visiems darbuotojams, nepaisant to, ar jie vyrai, ar moterys, būtų sukurtos sąlygos lengviau derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, teigia dr. Ania Plomien, Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos Lyčių ir socialinių mokslų docentė. „Verslo pasaulyje stiklinės lubos ir sienos eižėja, tačiau dar … Continue reading

Vokietija įteisino moterų kvotas įmonėse

Virginija Šidlauskienė Vokietijos žemieji rūmai (Bundestag) priėmė įstatymą dėl 30 proc. moterų kvotos taikymo nevykdomųjų direktorių pareigoms nuo 2016 metų. Vokietija prisijungia prie kvotas anksčiau įvedusių valstybių (Norvegijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Nyderlandų) grupės. Lyčių kvotų įvedimas yra kraštutinė priemonė (teisiškai privaloma), siekiant užtikrinti moterų lygiateisiškumą bendrovėse. Kvotų sistema – viena iš dažniausiai pasaulyje taikomų … Continue reading